μικρή παραμυθία | short solace

Σου έχει τύχει ποτέ να δεις ένα τοπίο, όπως
αυτά που συναντάς στα παραμύθια με κυνηγημένους
πρίγκιπες και φυλακισμένες βασιλοπούλες, και νεράιδες,
και ξωτικά, και κακούς δράκους, και δέντρα που μιλούν, και
άγρια ζώα που αγαπούν; ...

Has it ever happened to you to see a landscape, just
like the ones you meet in fairy tales with hunted
princes and prisoned princesses, and fairies,
and bogies, and mean dragons, and trees that speak, and
wild animals that love? ...

μικρή παραμυθία | short solace
Ηλίου Κρήνη
ISBN 960-7816-03-X
αριθμός σειράς 4
1999

No comments:

Post a Comment