για την αληθινή χαρά | about true joy

H αληθινή
χαρά δεν μπορεί παρά
να είναι όσο σπάνια και
τυχαία είναι και η
γέννηση
της ζωής ...

True joy can't be
more than rare and
accidental as
the birth of
life is ...

για την αληθινή χαρά | about true joy
Ηλίου Κρήνη
ISBN 960-7816-01-3
αριθμός σειράς 2
1997

No comments:

Post a Comment