ποίημα για τον έρωτα | poem about love

... [Β' στροφή]
Ήταν μαζί της τρυφερός και στοργικός κι
όταν της μιλούσε, η φωνή έβγαινε
χαμηλόφωνη, πιο πολύ σαν βόμβος μέσα
από το στήθος του. Αυτή του το ανταπέδιδε με
τους υγρούς, κρυστάλλινους ήχους της
γλώσσας πάνω στα ούλα και τον ουρανίσκο.
Έλεγαν συχνά έτσι ο ένας στον άλλο:
Σ' αγαπώ. ...

... [second verse]
He was tender and caring and
whenever he talked to her, his voice sounded
low, more like a buzz coming
out of his chest. She would reply to this with
the humid, crystal sounds of the
tongue, on the gums and the palate.
This way they were often telling each other:
I love you. ...

ποίημα για τον έρωτα | poem about love
Ηλίου Κρήνη
ISBN 960-7816-02-1
αριθμός σειράς 3
1997

No comments:

Post a Comment