αφιερώματα στον θεό Τίποτα | dedications to god Nothing

στάθηκε για λίγο,
κοιτάχτηκε δυο τρεις φορές με τον ήλιο και
ξεράθηκε βιαστικά για να προλάβει
τον άνεμο.

stood for a while,
exchanged two or three glances with the sun and
dried away in a rush to catch up with
the wind.

αφιερώματα στον θεό Τίποτα | dedications to god Nothing
Ηλίου Κρήνη
ISBN 960-7816-00-5
αριθμός σειράς 1
1997

No comments:

Post a Comment