παρακινδυνευμένη εξομολόγηση | hazardous confession

... Δε φαντάζομαι να τα πεις πουθενά
αυτά. Κουβέντα. Ο κόσμος είναι
πολύ κακός. Δεν ξέρω τι έχω πάθει και στα λέω. ...

... I don't suppose you'd go around telling
these to people. Not a word.
People are mean. I don't know what's wrong with
me saying all this to you. ...

παρακινδυνευμένη εξομολόγηση | hazardous confession
Ηλίου Κρήνη
ISBN 960-7816-04-8
αριθμός σειράς 5
1999

No comments:

Post a Comment